วิธีการหลีกเลี่ยงภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว

ธุรกิจจะถือว่าอยู่ในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวถ้าธุรกิจไม่มีทรัพย์สินเพียงพอกับหนี้สิน หรือพูดง่ายๆ คือ ไม่มีเงินจ่ายหนี้เมื่อถึงเวลาต้องชำระนั่นเอง ซึ่งถ้าผู้ประกอบการมีการติดตามผลการดำเนินงานของธุรกิจอย่างจริงจัง โดยทำการคาดการณ์กระแสเงินสดและงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยส่งสัญญานเตือนในกรณีที่เกิดความไม่ชอบมาพากล เพื่อให้รีบทำอะไรสักอย่างสำหรับหลีกเลี่ยงภาวะดังกล่าว เกร็ดความรู้ตอนนี้จะแนะนำวิธีในการลดความเสี่ยงของการมีหนี้สินมากเกินไป และทางออกที่เป็นไปได้ของภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวของประเภทธุรกิจที่แตกต่างกัน สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะดังกล่าวคือ การปรับปรุงกระแสเงินสดให้ดีขึ้น (Improve cashflow) การรักษาเงินสดให้มีการไหลอย่างต่อเนื่องภายในธุรกิจถือเป็นสิ่งท้าทายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กมากพอควร ดังนั้น มาดูกันถึงวิธีต่างๆ ที่จะช่วยทำให้สถานการณ์กระแสเงินสดดีขึ้น เรียกเก็บเงินอย่างตรงเวลา – การออกใบกำกับสินค้าที่ตรงเวลาและสม่ำเสมอจะช่วยให้เกิดความมั่นใจหนักแน่นขึ้นว่าจะมีเงินไหลเข้ามาในธุรกิจ มีการต่อรองสำหรับการจ่ายเงินเป็นงวดๆ อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาสัญญาระยะยาว หลีกเลี่ยงการค้าเกินตัว – […] Read More

10 เหตุผลดีๆ ที่ควรวางแผนการเงิน

ใครๆ ก็รู้การ “วางแผนการเงิน” เป็นเรื่องดีต่อสุขภาพทางการเงิน แต่ใช่ว่าทุกคนจะลงมือวางแผนการเงินกันอย่างจริงจัง ทั้งที่ในความเป็นจริง มีเหตุผลดีๆ ร้อยแปดพันประการที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนเห็นข้อดีของการวางแผนการเงิน กลั่นกรองเหตุผลดีๆ 10 ข้อมาชวนให้คุณควรลงมือวางแผนการเงิน โดยรวบรวมจากความเห็นของบรรดาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการเงินมานำเสนอ ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะว่าลงมือเมื่อไหร่ แต่เชื่อเหลือเกินว่า 10 เหตุผลดีๆ ที่นำมาเสนอ จะช่วยโน้มน้าวคุณให้ลงมือ คนอายุยืนขึ้น-ชีวิตมีความไม่แน่นอน เครดิตฟรี เพราะการวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับบุคคลทั่วไป อย่างน้อยก็ช่วยให้การจัดการเงินทองของแต่ละคนเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ แม้ว่าสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ไว้บ้างก็ตาม แต่ถ้ามีแผนการเงินซะอย่าง […] Read More

ซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตเก็บภาษีอย่างไร?

ภาษีเป็นของคู่กับการค้า ไม่เว้นแม้แต่การค้าทางอินเทอร์เน็ต ในครั้งนี้เราจะมาคุยกันว่ารัฐบาลไทย มีกฎ กติกา มรรยาท ว่าด้วยการเก็บภาษีอย่างไร ทั้งด้านการขาย และการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หัวใจสำคัญในการพิจารณาเรื่องภาษี คือการดูว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นสินค้า หรือ บริการ เพราะสรรพากรไทย มีระบบจัดเก็บภาษีแตกต่างกัน ตามคุณลักษณะนี้ สินค้าที่จัดว่าเป็นสินค้านั้น ก็ได้แก่สิ่งของที่จับต้องได้ตามปกติ ซึ่งคนไทยเรา คุ้นเคยอยู่แล้ว การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของสินค้าประเภทนี้ จัดเป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางอ้อม กล่าวคือ […] Read More

ทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ ภาษีป้าย

ความรู้ทั่วไป 1.1 ป้ายที่ต้องเสียภาษี ป้ายที่ต้องเสียภาษีได้แก่ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมาย ที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น เครดิตฟรี 1.2 ป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษีป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้าป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกิน 3 ตารางเมตรที่กำหนดในกฎกระทรวง […] Read More

ใช้เงินผิด เสี่ยงธุรกิจเจ๊ง

เวลาที่ผู้ประกอบการมาขอสินเชื่อกับธนาคาร ธนาคารมักจะกำชับเรื่อง การใช้วงเงินสินเชื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การขอกู้อยู่เสมอ ผู้ประกอบการหลายๆ ท่านอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา ใช้เงินผิดประเภทคงไม่มีอะไรเกิดขึ้น เครดิตฟรี ผู้ประกอบการ SME รายหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือ ทำธุรกิจรับซื้อขายพืชไร่ ซึ่งต้องบอกว่าผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจนี้โดยส่วนใหญ่จะเติบโตจากเกษตรกรและผันตัวมาทำธุรกิจ จึงมีประสบการณ์โชกโชนในธุรกิจนี้ และทำให้ธุรกิจเติบโตมาเรื่อยๆ ธุรกิจนี้ทำมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ โดยสินค้าที่รับซื้อก็คือ ข้าวโพด ข้าวเปลือก และมันสำปะหลัง ซึ่งสินค้าจะสับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลของพืชไร่ ลักษณะของการทำธุรกิจ คือ ผู้ประกอบการจะต้องรับซื้อพืชไร่จากเกษตรกรที่นำมาขายที่ลานตาก และต้องนำพืชไร่เหล่านั้นมาตากให้แห้ง ก่อนนำไปขายต่อให้กับพ่อค้ารายใหญ่ […] Read More

เงินทุนหมุนเวียนสำคัญไฉน

ความหมายของเงินทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียน คือ เงินทุนที่กิจการต้องใช้หมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานก่อนที่กิจการจะได้รับเงินสดจากการขายสินค้าและบริการ หรือการชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า หรือ เงินทุนหมุนเวียน หมายถึง เงินทุนที่กิจการต้องมีสำรองไว้ใช้หมุนเวียน ตั้งแต่กิจการเริ่มจ่ายเงินสดในการชำระค่าสินค้า/วัตถุดิบหรือชำระหนี้คืนเจ้าหนี้การค้า และจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่างๆ จนกว่ากิจการจะได้รับเงินสดจากการขายสินค้าหรือบริการ หรือรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้า (โดยไม่นับรวมถึงการซื้อสินทรัพย์ เช่น อาคาร เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น) เพื่อให้กิจการสามารถขายสินค้าและบริการได้ตามเป้าหมาย การคำนวณหา “ความต้องการเงินทุนหมุนเวียน” อย่างง่าย […] Read More