3 เทคนิคสร้างทีมขายขั้นเทพ!

ต้องยอมรับว่าในโลกของธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงมาก โดยเฉพาะด้านการขาย ที่เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะทุกธุรกิจต่างต้องการที่จะครองพื้นที่การตลาดให้มาก จึงต้องมีกลยุทธ์การขายต่างๆ นานาออกมาปะทะกันให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง

จึงไม่แปลกที่ผู้บริหารทีมขายต้องเร่งมือในการสร้างและพัฒนาทีมขายให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด หากทีมขายใดได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ หัวหน้าทีมและลูกน้องมีความเข้าใจกัน ร่วมมือร่วมใจกัน การขายย่อมประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนัก

วันนี้ ได้รวบรวมเทคนิคการสร้างทีมขายขั้นเทพ มาฝากเจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารทีมขายทุกท่าน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตัวผู้ขาย และเพิ่มยอดขายให้บริษัท มาดูกันเลยครับ

เครดิตฟรี

1.สร้างความมั่นใจให้กับทีมขาย

เจ้าของธุรกิจหรือหัวหน้าทีมขาย จำเป็นต้องทำให้พนักงานขายได้เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของงานขาย ที่มีเป้าหมายนำเงินเข้ามาสู่บริษัท ถือเป็นหัวหอกสำคัญในการทะลวงเอาเงินจากผู้บริโภคมาให้ได้ เพื่อเลี้ยงบริษัท บางครั้งอาจต้องมีความอดทน อดกลั้นต่อสถานการณ์ยากลำบากในการขายและอารมณ์ของลูกค้า ซึ่งพนักงานขายต้องเข้าใจในจุดๆ นี้

ขณะเดียวกัน หัวหน้าทีมขายก็ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างให้กับทีมขาย เข้างานแต่เช้า กลับหลังทีมงาน ออกงานบ้างเป็นบางครั้ง หรือไปด้วยกันกับทีมขาย ทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีมขาย อย่างน้อยพนักงานที่เข้ามาใหม่จะได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการขายจากหัวหน้าทีมขายไปในตัวด้วย

นอกจากนี้ หัวหน้าทีมขายต้องพยายามค้นหาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวพนักงานขายให้เจอ พนักงานขายแต่ละคนมีศักยภาพแตกต่างกัน บางคนชอบใช้น้ำเสียงขายทางโทรศัพท์ บางคนชอบออกไปพบปะพูดคุยกับลูกค้า ซึ่งตรงนี้หัวหน้าทีมขายต้องรู้จักเอามาผสมผสานกันให้ทีมขายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายเดียวกัน

เมื่อพนักงานขายสินค้าได้แล้ว หัวหน้าทีมขายต้องมีการชมเชย ยกย่อง สรรเสริญ หรือมีรางวัลให้พนักงานขาย หรือทีมขายทั้งหมด เมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จในงานเสมอ สิ่งสำคัญต้องรู้จักถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของพนักงานขายทุกคน เพื่อแสดงถึงความห่วงใยในฐานะเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะทำให้พนักงานขายมีความเป็นห่วงงานมากขึ้น

สล็อต

2.การสร้างความพอใจให้กับทีมขาย

หัวหน้าทีมขายนอกจากจะสร้างความมั่นใจให้กับทีมขายทุกคนแล้ว คุณต้องให้ความสำคัญกับพนักงานขายทุกคน รู้จักให้เกียรติทีมขายทุกคน ให้ความเป็นเสมอภาคแก่พนักงานขาย ใครทำดีก็กล่าวชมเชย ใครทำไม่ได้ดีก็ให้เริ่มต้นใหม่ ไม่ควรกล่าวติเตียนอย่างรุนแรง สิ่งสำคัญคุณต้องให้ความช่วยเหลือทีมขายด้วยความจริงใจ โดยเฉพาะคนใหม่ๆ เพื่อสร้างพอใจ

หัวหน้าทีมขายต้องมีการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีอยู่เสมอ พนักงานขายจะได้คิดและหาช่องทางการขายได้ดี หรือถ้าเป็นงานขายที่ท้าทาย คุณอาจต้องมีรางวัลสำหรับพนักงานที่สามารถปิดการขายได้ เพื่อเป็นแรงกระตุ้น หรือไม่ก็ให้รางวัลทั้งทีมงาน เพื่อเป็นการสร้างพลังให้แก่ทีมขาย ได้ตั้งใจทำงาน

นอกจากนี้ ทีมขายจะต้องได้รับการฝึกอบรมด้านการขาย เพื่อเรียนรู้เทคนิคการขายต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ เป็นประจำ โดยเรียนเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการขายมาช่วยในการอบรม ตรงนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการขายให้กับทีมขายเป็นอย่างดี และมีการประเมินผลงานของทีมขายเป็นระยะๆ เพื่อให้ทีมขายรู้ว่าพวกเขามีความสามารถระดับไหน

สล็อตออนไลน์

สิ่งสำคัญที่จะทำให้ทีมขายพอใจและทำงานสำเร็จได้เร็วขึ้น บริษัทจะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการขายที่พร้อมและสมบูรณ์แบบ เช่น อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น

3.สร้างความจงรักภักดีให้กับทีมขาย

ถือเป็นเทคนิคผูกใจทีมขายให้รักในองค์กรหรือบริษัท เพราะจะมีส่วนช่วยให้ทีมขายตั้งใจทำงานให้ประสบความสำเร็จเร็วขึ้น เขาจะคิดว่าเป็นธุรกิจของเขา เมื่อทีมขายทำผลงานหรือยอดขายได้จำนวนมาก เจ้าของบริษัทหรือหัวทีมขายก็ต้องให้รางวัลหรือผลประโยชน์ให้เป็นที่พอใจ สัญญาว่าจะให้คอมมิชชั่นเท่านั้นเท่านี้ตามยอดขาย เมื่อทีมขายทำได้ก็ต้องให้

ขณะเดียวกัน เจ้าของธุรกิจก็ต้องมีแผนการตลาดที่สามารถช่วยทีมขายให้ทำงานได้ง่ายขึ้นด้วย มีนโยบายชักจูงให้พนักงายไม่ลาออกไปทำงานที่อื่น ด้วยการเลื่อนตำแหน่งตามผลงานหรือระยะเวลาการทำงาน พยายามที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการงานให้น่าอยู่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควร มีอบรมพัฒนาทักษะทีมขายเป็นประจำ

สิ่งสำคัญของสร้างทีมขายขั้นเทพ เจ้าของธุรกิจหรือหัวหน้าต้องให้ความเชื่อถือและไว้วางใจทีมขายเสมอ มีการประชุมเป้าหมายและทิศทางการทำงานเป็นประจำ เพื่อให้พนักงานขายได้มีจุดยืน และรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรบ้าง และก็อย่าลืมที่จะทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทีมขายทุกคน ออกตลาดพบปะลูกค้าบ้าง ไม่ใช่คอยสั่งอย่างเดียว

jumboslot

เห็นหรือเปล่าว่า ศักยภาพในตัวของผู้ขายถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรหรือกิจการต่างๆ เจริญก้าวหน้าไปได้ไกล ดังนั้น การฝึกฝนและการเรียนรู้กลยุทธ์การขาย และการสร้างทีมขายให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณจะต้องรู้ วรัญญา ทิ้งท้าย