เปลี่ยน Passion ให้เป็นกำไร : บทสัมภาษณ์Brand Buffet ผู้เสิร์ฟข่าวการตลาดให้กับคนรุ่นใหม่

ในปัจจุบันมีนักธุรกิจจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จจนทำให้คนทั่วไปให้ความสนใจ และเกิดการติดตาม เพื่อเรียนรู้ในสิ่งที่พวกเขามี ไม่ว่าจะเป็นความขยัน ความอดทน และการวางแผนที่ดี รวมทั้งสิ่งสำคัญที่สุดอย่างความรักและความชอบในสิ่งที่ลงมือทำ ซึ่งหากนำมันมาเปลี่ยนเป็นธุรกิจที่สามารถทำกำไรได้นั้นเรียกได้ว่ามันคือทางลัดที่นำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริง คุณตั้ม รัฐธนินท์ ศักดิ์ดำรงรัตน์ เครดิตฟรี วันนี้เราได้มีโอกาสมาพูดคุยกับ คุณตั้ม รัฐธนินท์ ศักดิ์ดำรงรัตน์ อีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจที่เกิดจากความรักในงานเขียน ด้วยการผันตัวเองจากเด็กที่จบคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ที่คลุกคลีในวงการโฆษณาจนกลายเป็นเจ้าของ Brand Buffet เว็บไซต์ และ Facebook […] Read More

Gemba … ลุยถึงที่ หลักคิดการบริหารแบบญี่ปุ่น

คำว่า “Gemba(現場)” เป็นศัพท์ที่วิศวกร หรือคนทำงานสายการผลิต โรงงานของญี่ปุ่น ต้องเคยได้ยินกันทุกคน“Gem” มาจากคำว่า “จริง” ส่วน “Ba” แปลว่า “สถานที่” เมื่อแปลตรงตัวแล้ว Gemba จะแปลว่า “สถานที่จริง” คนญี่ปุ่น ใช้ในความหมายว่า “หน้างาน”ผู้บริหารญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสายการผลิต ให้ความสำคัญกับหน้างาน หรือ Gemba นี้มาก […] Read More

การบริหารจัดการเงินสดใน SMEs เรื่องสำคัญต้องรู้!

ในการทำธุรกิจ เงินสดเปรียบเสมือนอ๊อกซิเจนที่จะช่วยให้ ธุรกิจอยู่รอดได้ และเจริญรุ่งเรืองขึ้น รวมทั้งยังใช้เป็นตัวชี้วัดในเบื้องต้นของความแข็งแกร่งทางธุรกิจ จนมีการกล่าวกันว่า “ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในระยะสั้นถ้าขาดยอดขายและกำไร แต่จะอยู่ไม่ได้เลยถ้าขาดเงินสด” เกร็ดความรู้ในครั้งนี้จะให้ข้อแนะนำการบริหารจัดการเงินสดอย่างมี ประสิทธิภาพทำอย่างไร รวมทั้งวิธีการจัดการกับผู้บริโภค ซัพพลายเออร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการไหลเวียนเงินสด ตลอดจน การแจกแจงปัญหาที่มักจะเกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ควรรู้ เทคนิคพื้นฐานที่ควรปฎิบัติ ประกอบด้วยต้องสำรองเงินสดไว้อย่างเคร่งครัดสำหรับรายการที่ต้องจ่ายประจำ เช่น เงินเดือน เงินกู้ และภาษี เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนปรับ หรือการประท้วงจากแรงงานหามาตรการจูงใจให้ลูกค้าจ่ายค่าสินค้าและบริการเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอและตรงเวลา […] Read More