ทำอย่างไรให้ SMEs กู้เงินจากสถาบันการเงินได้

ด้วยคำถามยอดฮิตที่สถาบันพัฒนา SMEs ได้รับจากผู้ประกอบการ SMEs ตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเป็นคำถาม ที่ว่า “ทำอย่างไรจึงจะกู้เงินจากสถาบันการเงินได้?” จึงขอถือโอกาสเปิดตัวคอลัมน์นี้ ด้วยการนำข้อสรุปที่ได้จาก เวทีเสวนากลุ่มย่อยเรื่องดังกล่าว ซึ่งสถาบันพัฒนา SMEs จัดขึ้นเมื่อ 18 เมษายน 2544 มานำเสนอเพื่อประโยชน์แก่ SMEs โดยทั่วกัน โดยจะขอนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมของ SMEs เป็นสาระสำคัญ เครดิตฟรี […] Read More

มารู้จัก.. 6 C ตัวชี้วัดเครดิต : ให้กู้หรือไม่ให้กู้เค้าดูจากอะไร?

ทุกวันนี้เรามักจะได้ยินบ่อยครั้งว่าถูกปฏิเสธสินเชื่อเพราะติด Black list หรือ เครดิตบูโร แล้วจริงหรือที่ข้อมูลที่เก็บในเครดิตบูโรเป็นตัวตัดสินการขอสินเชื่อ วันนี้เราจะมาค้นหากันว่า การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อในแต่ละครั้ง สถาบันการเงินใช้ปัจจัยใดบ้าง ในการพิจารณา ก่อนจะอนุมัติ หรือปฏิเสธสินเชื่อนั้นๆ อะไรคือ ตัวชี้วัดว่า เครดิตของผู้ขอสินเชื่อ ดีเพียงพอสำหรับการให้เงินกู้, เพิ่มวงเงิน หรืออนุมัติ บัตรเครดิต เครดิตฟรี ทุกครั้งในการขอสินเชื่อ สถาบันการเงิน จะให้ผู้ขอสินเชื่อกรอกใบสมัครขอสินเชื่อ เอกสารประกอบ และหนังสือยินยอม […] Read More