Cloverfield

เมื่อพิจารณาในแง่กรอบแนวคิด นักดูหนังผู้มีประสบการณ์ยาวนานหลายคนอาจนึกถึงหนังเรื่อง The Blair Witch Project หลังจากที่ได้ดู Cloverfield (หรือแม้แต่เพียงแค่ได้รู้ว่าหนังมีการนำเสนอแบบใดก็อาจจะนึกถึงได้แล้ว) เครดิตฟรี โดยหนังทั้งสองเรื่องมีลักษณะร่วมกันคือเป็นหนังที่นำเสนอภาพและเรื่องราวที่ถูกบันทึกภาพเอาไว้ โดยสิ่งที่คนดูได้เห็นบนจอก็คือสิ่งที่ตัวละครในหนังได้บันทึกภาพหรือถ่ายทำเก็บไว้ ลักษณะเด่นของวิธีการดังกล่าวได้แก่การนำเสนอภาพที่เหมือนจริง เช่น แทบไม่มีการจัดแสง ไม่มีการจัดวางตำแหน่งของกล้องและภาพมีความสั่นไหวมากอันเนื่องมาจากการบันทึกภาพโดยการถือหรือแบกกล้องถ่าย (แฮนด์-เฮลด์) ในด้านหนึ่ง การถ่ายทำด้วยการถือกล้องถ่ายอาจทำให้คนดูเหมือนได้ไปใกล้กับตัวละครและเหตุการณ์ หรืออาจขั้นเหมือนเข้าไปเป็นตัวละคร ซึ่งมีผลดีในแง่ความเหมือนจริง สล็อต แต่ในอีกด้านหนึ่ง ความเหมือนจริงที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้ผลกระทบทางลบได้เหมือนกัน ผลกระทบทางลบที่มองเห็นได้ชัดอย่างแรกเลยคือการทำให้คนดูสูญเสียบทบาทการเป็นแค่คนแอบดู […] Read More